Adresas: 
V. Gadono g. 3A, Seda, Mažeikių r. sav.
Tel.: +370 443 46338

El. paštas: 
sedosdarzelis@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.sedosdarzelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Telšių apskr. Mažeikių r. sav.
Ugdymo programos ir gairės

Pagrindinės ugdymo kryptys: tautiškumo ugdymas (žemaičių papročių perdavimas, žemaičių kalbos saugojimas), vaikų sveikatos saugojimas ir individualių galių aktyvinimas, stiprinimas.Ugdymo tikslas - tenkinti vaiko poreikius, atsižvelgiant į esamas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę.Įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programa sudaroma vadovaujantis „Vėrinėlio“ programoje numatytais ugdymo(si) metodais.


Ugdymo uždaviniai:
◊ puoselėti žemaičių tradicijas, kalbą, papročius, ištikimybę gimtajam kraštui, atgaivinti tradicines vietinės bendruomenės vertybes;
◊ pratinti reikšti savo jausmus, mintis, nuomonę;
◊ sudaryti sąlygas vaikams pažinti, saugoti, vertinti savo fizines galimybes bei ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.
◊ kurti sveiką ir saugią savo įstaigos ugdomąją aplinką, atitinkančią skirtingo amžiaus vaikų poreikius;
◊ vadovautis nuostata jog tėvai lygiaverčiai ugdymo procese;
◊ užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.

 

Darželyje dirbama tokiais ugdymo metodais, kuriais siekiama:
◊ Sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti.
◊ Kurti stimuliuojančią aplinką ir bendravimą.
◊ Vaiko ugdymą susieti su natūralia aplinka, gamta.
◊ Skatinti daryti atradimus ir ieškoti sprendimų.
◊ Skatinti mąstyti ir kaupti patirtį, tenkinant individualius vaiko poreikius.
◊ Remtis vaiko gyvenimiška patirtimi – žaidimu, kuriame vaikas suvokia ir atkuria aplinkinį pasaulį.